Để đăng nhập hoặc tạo tài khoản sinh viên, vui lòng nhấp vào liên kết sau: https://www.studentshub.com/

 

Mỗi trường được liệt kê trên trang của chúng tôi đều có biểu mẫu liên hệ trên trang của họ. Bạn có thể dùng biểu mẫu này để liên hệ với trường và tìm hiểu về quy trình ghi danh.

Để tìm một chương trình hoặc trường, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào một trong các liên kết bên dưới.

Tại thời điểm này, các trang web của chúng tôi không có thông tin về các yêu cầu đối với visa sinh viên hoặc việc di chuyển.

Bạn có thể dùng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi để liên hệ với trường bạn chọn. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về các yêu cầu đối với visa và việc di chuyển.

Bắt đầu tìm kiếm trường và chương trình bằng cách nhấp vào một trong những liên kết bên dưới.

Mỗi trường hoặc chương trình được nêu trên trang web của chúng tôi đều có mức học phí khác nhau. 

Bạn có thể dùng biểu mẫu liên hệ trên trang của chúng tôi để liên hệ với các trường và chương trình khác nhau để hỏi về học phí và lệ phí.

Bắt đầu tìm kiếm bằng cách nhấp vào một trong số các liên kết bên dưới.

Bạn không thể tìm kiếm hoặc tìm thấy chương trình học bổng trên các trang web của chúng tôi.

Bạn có thể dùng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi để liên hệ với trường bạn chọn.  Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về chính sách tài chính và cách thức trang trải cho bậc giáo dục đại học.

Bắt đầu tìm kiếm trường và chương trình bằng cách nhấp vào một trong những liên kết bên dưới.

Vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.

Bạn cũng có thể tìm kiếm trang web của chúng tôi để có thêm thông tin về giáo dục đại học trên khắp thế giới.  Bắt đầu tìm kiếm bằng cách nhấp vào một trong số các liên kết bên dưới.

TOEFL, hay còn gọi là Test of English as a Foreign Language, là kỳ thi chuẩn hóa nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của những người mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh.  Đây là chứng chỉ được công nhận quốc tế và chấp thuận bởi các cơ sở giáo dục như một thang đánh giá trình độ tiếng Anh tại các quốc gia trên khắp thế giới.

TOEFL được sở hữu và quản lý bởi Educational Testing Service (ETS). 

Để tìm hiểu thêm về TOEFL, hoặc tìm một chương trình ôn thi TOEFL, hãy nhấp vào liên kết sau: https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/IELTS-Preparation/

IELTS, hay còn gọi là International English Language Testing System, là kỳ thi chuẩn hóa nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của những người mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.  Đây là chứng chỉ được công nhận quốc tế và chấp thuận bởi các cơ sở giáo dục như một thang đánh giá trình độ tiếng Anh tại các quốc gia như Úc, Vương quốc Anh, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu thêm về IELTS, hoặc tìm một chương trình ôn thi IELTS, hãy nhấp vào liên kết sau: https://www.academiccourses.com/Preparatory-Year/IELTS-Preparation/

Kỳ thi GMAT, hay còn gọi là Graduate Management Admission Test, là kỳ thi chuẩn hóa dùng để đánh giá trình độ và khả năng của các cá nhân muốn theo học cao học. Sinh viên muốn theo học MBA sẽ thường được yêu cầu thi GMAT trước khi đăng ký học chương trình họ lựa chọn.

GMAT thuộc quyền sở hữu của Graduate Management Admission Council (GMAC), và được quản lý tại các quốc gia trên khắp thế giới. 

Để tìm hiểu thêm về GMAT, hãy nhấp vào liên kết sau: https://www.studenttests.com/