GRE đăng ký

Đừng quên rằng nó là cần thiết để đăng ký trước cho thi GRE! Có bốn cách để đăng ký cho các kiểm tra trên máy tính GRE, và hai cách để đăng ký cho bài thi GRE trên giấy. Đầu GRE đăng ký sẽ đảm bảo cho bạn một chỗ ngồi cho bài thi GRE là thuận tiện nhất cho bạn. Tìm hiểu thêm về GRE đăng kýđăng ký cho bài thi GRE ngày hôm nay !

GRE điểm

Của bạn GRE điểm bao gồm điểm số từ ba phần: phần lý luận bằng lời nói, lý luận phần định lượng và viết phần phân tích. Trong tháng 8 năm 2011, ETS đã giới thiệu một hệ thống điểm GRE mới cho các phần lý luận bằng lời nói và số lượng. Tìm tất cả các thông tin về điểm GRE và sự khác biệt giữa điểm GRE cũ và mới ở đây !

GRE Thực hành

GRE Thực hành có thể là rất quan trọng đối với kết quả của bạn trên các kiểm tra GRE. Có một số kiểm tra thực hành GRE và GRE cuốn sách có sẵn, cũng như danh sách từ vựng GRE, câu hỏi thực hành GRE, danh sách từ GRE và phổ biến GRE khác chuẩn bị vật liệu. Bắt đầu của bạn GRE thực hành ngay lập tức cảm thấy tự tin vào ngày thử nghiệm và nhận được một kết quả tuyệt vời trên các kiểm tra GRE  

GRE

GRE ® revised General Test - Tại sao tôi nên đi kiểm tra GRE?

 

Điểm thi GRE

Điểm thi GRE của bạn bao gồm ba thành phần: phần suy luận từ ngữ, phần suy luận toán, và phần viết bài phân tích. Vào tháng 8 năm 2011, ETS giới thiệu một hệ thống tính điểm GRE mới cho phần suy luận từ ngữ và tính toán. Hãy tìm tất cả các thông tin về điểm thi GRE, sự khác biệt giữa cách tính điểm GRE mới và cũ tại đây!

 

Thực hành GRE

Thực hành GRE là rất quan trọng để có kết quả tốt trong kì thi GRE. Có rất nhiều bài thi thử GRE, sách viết về GRE, cũng như là danh sách từ vựng GRE, các câu hỏi thực hành GRE, danh sách từ cho GRE và nhiều các tài liệu chuẩn bị thi GRE phổ biến khác. Hãy bắt đầu thực hành thi GRE ngay bây giờ để có thêm tự tin bước vào kì thi GRE chính thức và giành kết quả cao nhất!

Kì thi GRE tổng quát sửa đổi (GRE® (Graduate Record Examinations) revised General Test) là kì thi dùng để tuyển sinh sau đại học được chấp nhận rộng rãi nhất. Kì thi này đánh giá các kĩ năng cần thiết để thành công ở cấp độ sau đại học bao gồm: lập luận ngôn ngữ, suy luận toán, tư duy phê phán và viết phân tích. Điểm GRE® được chấp nhận bởi rất nhiều trường học kinh doanh và các chương trình sau đại học trên toàn thế giới.

Kì thi GRE tổng quát sửa đổi (GRE revised General Test) có đặc điểm linh hoạt, thiết kế thân thiện với người thi, qua đó giúp bạn sử dụng nhiều hơn các chiến lược và cách thức tiến hành thi của riêng mình.

  • Khả năng xem trước và rà soát lại trong từng phần
  • Chức năng “đánh dấu và rà soát” đối với các câu hỏi, nhờ đó bạn có thể bỏ qua và quay lại sau trong từng phần
  • Khả năng thay đổi/chỉnh sửa câu trả lời trong từng phần
  • Máy tính trên màn hình cho phần Suy luận Toán

Thêm vào đó, trong phần Suy luận Ngôn ngữ, khả năng đọc hiểu và kĩ năng áp dụng các lập luận của bạn được chú trọng nhiều hơn. Các từ trái nghĩa và tương đồng không còn được sử dụng trong kì thi, tuy nhiên từ vựng vẫn rất quan trọng bởi nó được sử dụng trong nội dung của phần đọc các đoạn văn.

*Nếu bạn tham gia kì thi trên giấy, máy tính bỏ túi sẽ được cung cấp cho bạn tại trung tâm tổ chức thi.

 

Kì thi GRE® tổng quát sửa đổi bao gồm ba phần sau:

  • Suy luận Ngôn ngữ - đánh giá kĩ năng lập luận và khả năng đọc hiểu của bạn. Trong phần này bạn cần phải đánh giá các tài liệu đọc và tổng hợp các thông tin thu được từ nó, nhận biết mối quan hệ giữa các khái niệm và từ ngữ, cũng như là phân tích mối quan hệ giữa các phần khác nhau của câu.
  • Suy luận Định lượng hay Suy luận Toán  –  đánh giá khả năng giải quyết vấn đề và khả năng diễn đạt, phân tích các thông tin định lượng. Đối với phần này, bạn sẽ cần có hiểu biết cơ bản về các khái niệm toán học như là đại số, hình học, phân tích dữ liệu và số học.
  • Viết văn phân tích –  đánh giá kĩ năng viết phân tích và tư duy phê phán của bạn, đặc biệt là khả năng hỗ trợ và diễn đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và hiệu quả.

Bạn có thể tham gia kì thi GRE tổng quát sửa đổi tại hầu hết mọi nơi trên thế giới với thời gian diễn ra liên tục trong năm. Ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc, kì thi trên máy được tổ chức một đến hai lần một tháng. Trên thế giới, ở những nơi không tổ chức kì thi trên máy, kì thi GRE tổng quát sửa đổi được tổ chức dưới hình thức thi trên giấy tối đa 3 lần trong năm vào tháng 2, tháng 10 và tháng 11.

Điểm thi GRE có giá trị trong vòng 5 năm. Điều đó có nghĩa là dù bạn vẫn chưa quyết định quốc gia nào bạn muốn theo học thì bạn vẫn có thể tham gia thi ngay bây giờ. Sau này khi đã sẵn sàng để đăng ký vào các chương trình sau đại học, hoặc các trường kinh doanh, bạn có thể yên tâm khi đã có sẵn điểm GRE trong tay. Hãy thực hiện một bước đi cho tương lai ngay từ bây giờ và đăng ký cho kì thi GRE!

 

Click Here!