Loading www.studenttests.vn
Please wait...

Tham gia thi GMAT ở Thành phố Hồ Chí Minh 2021

Bạn đang lên kế hoạch thi GMAT ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021? Chỉ với một cú nhấp chuột vào liên kết dưới đây, bạn sẽ thấy tất cả ngày tổ chức thi GMAT trong năm 2021.

Kì thi GMAT được hầu hết các trường Kinh doanh trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn tuyển sinh. 

Chỉ mất vài phút là bạn có thể đăng ký cho kì thi GMAT ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tham dự kì thi GMAT, bạn cần xuất trình hộ chiếu hợp lệ tại trung tâm tổ chức thi GMAT vào ngày thi. Nếu muốn cải thiện điểm số của mình, lưu ý là bạn chỉ có thể tham gia thi GMAT một lần trong vòng 31 ngày.

Bạn có thể đăng ký thi GMAT trong cả năm. Hãy tìm cho mình ngày thi phù hợp bằng cách đăng ký thi GMAT ở liên kết dưới đây!


Ngày thi GMAT 2021 ở Thành phố Hồ Chí Minh