Loading www.studenttests.vn
Please wait...

Thi thử GMAT - Tải tài liệu ôn tập GMAT Prep miễn phí và bắt đầu ôn tập!

Chuẩn bị trước cho kì thi GMAT®  là vô cùng quan trọng để có một điểm số cao. Cách thông minh nhất để bắt đầu ôn tập GMAT đó là tiến hành các bài thi thử chính thức của GMAT. Hơn thế, nếu bạn đã đăng kí người dùng của trang mba.com, bạn sẽ có thể tải về các phần mềm ôn tập GMAT này một cách miễn phí. 

Các phần mềm GMATPrep sẽ giả lập các bài thi thật sự nhằm đem lại cho người dùng những trải nghiệm thực tế bằng cách sử dùng những công nghệ giống hệt như trong kì thi GMAT chính thức. 

Bạn sẽ có được:

  • 90 câu hỏi cùng đáp án và giải thích (30 câu hỏi toán, 45 câu hỏi ngôn ngữ, và 15 câu hỏi suy luận tổng hợp)
  • 2 bài thi thử GMAT bản đầy đủ với hình thức thi trên máy có thích ứng người thi có kèm đáp án
  • Có thể tự tạo các bộ câu hỏi thực hành cho chính mình
  • Những tổng hợp đầy đủ nhất về phần Toán
  • Hướng dẫn từng bước một để chuẩn bị cho kì thi GMAT

Tải các bài thi thử GMAT ở đây!