Loading www.studenttests.vn
Please wait...

Làm thế nào để tôi có thể đăng ký thi GMAT?

Việc đăng ký thi GMAT có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức:

 • Qua mạng: Các ứng viên được yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin trên trang mba.com.  
 • Qua điện thoại: Các ứng viên có thể đăng ký thi GMAT bằng cách gọi điện cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Pearson VUE từ thứ hai đến thứ 6. Lệ phí thi có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc voucher. Ngoài ra có thể sẽ bị tính khoản phí $10. Các thí sinh nên gọi điện cho dịch vụ khách hàng tại nước mà họ tham gia thi ít nhất ba ngày trước ngày thi: 
  • Mỹ 
   Điện thoại (Gọi miễn phí trong khu vực Mỹ và Canada) : 1-800-717-GMAT (4628), Giờ làm việc:  7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 
   Điện thoại : +1(952)-681-3680, Giờ làm việc:  7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Fax: +1(952) 681-3681
  • Châu Âu/ Trung Đông/ Châu Phi
   Điện thoại: +44 (0) 161 855 7219, Giờ làm việc (múi giờ Greenwich): 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Fax: +44 (0) 161 855 7301
  • Khu vực châu Á Thái Bình Dương
   Điện thoại: +603 8318-9961, Giờ làm việc (múi giờ Đông Úc): 9 giờ sáng đến 6 giờ tối.
  • Trung Quốc
   Điện thoại: +86-10-82345675. Giờ làm việc (Trung Quốc): 8:30 sáng đến 5 giờ tối. Fax: +86-10-61957800
  • Ấn Độ 
   Điện thoại: +91 (0) 120 439 7830, Giờ làm việc (Ấn Độ): 9 sáng đến 6 giờ tối. Fax: +603 8319 1092
  • Qua Fax: Bạn có thể tải về và in mẫu đăng ký thi GMAT từ trang mba.com rồi sau đó fax nó đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Pearson VUE ở địa phương. Lệ phí có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc voucher. Bạn nên gửi fax ít nhất bảy ngày trước ngày thi.
  • Qua gửi thư/Chuyển phát nhanh: Bạn có thể tải mẫu đăng ký thi GMAT từ trang mba.com. Sau đó bạn có thể gửi mẫu đăng ký đã điền cùng với lệ phí thi đến địa chỉ: 

   Pearson VUE 
   Người nhận (Attention): GMAT Program
   PO Box – 581907 
   Minneapolis, MN – 55458-1907 
   USA 


Các thí sinh nên gửi mẫu đăng ký và lệ phí thi ít nhất ba tuần trước ngày thi mong muốn.

Tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin ở đâu? Để biết thêm thông tin về kì thi GMAT và tìm kiếm các chương trình đào tạo cao học phù hợp, hãy truy cập trang mba.com.