Loading www.studenttests.vn
Please wait...

Điểm GMAT

Bảng điểm GMAT của bạn bao gồm 5 đầu điểm: Đánh giá viết phân tích, Suy luận tổng hợp, Định lượng (Toán), Ngôn ngữ và Tổng điểm. Bảng điểm này cũng bao gồm tất cả điểm số của bạn từ các kì thi GMAT mà bạn tham dự trước đó trong thời gian 5 năm trở lại đây, cũng như thông tin liên lạc và thông tin cá nhân (nơi ở, độ tuổi...) mà bạn cung cấp khi đăng ký tham dự kì thi. Tổng điểm GMAT nằm trong khoảng từ 200 đến 800. Điểm số của những người đã từng dự thi có đến 2/3 nằm trong khoảng từ 400 đến 600. 

Bạn có thể hủy điểm số của bạn ngay lập tức sau khi bạn hoàn thành kì thi - tuy nhiên chỉ được hủy trước khi bạn xem kết quả của mình. Sau khi kết quả của bạn được công bố hoặc gửi về cho bạn, việc hủy nó là không thể thực hiện. 

 

Làm thế nào để nhận kết quả GMAT của mình?

Điểm số không chính thức của phần thi Ngôn ngữ và Định lượng (Toán), cùng với tổng điểm và mã số xác thực sẽ hiển thị ngay lập tức sau khi bạn hoàn thành kì thi. Bạn sẽ được yêu cầu cho biết bạn muốn nhận bảng điểm chính thức trực tuyến hay qua thư khi xếp lịch thi GMAT. 

 Trực tuyến - nếu bạn lựa chọn nhận bảng điểm chính thức trực tuyến, bạn thông thường sẽ nhận được email trong vòng 20 ngày kể từ khi hoàn thành kì thi, trong đó có đường link dẫn đến bảng điểm chính thức của bạn. Để xem bảng điểm này, bạn sẽ cần mã số xác thực từ bảng điểm không chính thức của mình. Bạn có thể tải về hoặc in bảng điểm một cách trực tiếp. 

 Qua thư - nếu bạn lựa chọn nhận bảng điểm chính thức qua thư, bạn sẽ nhận được nó trong khoảng 20 ngày kể từ khi hoàn thành kì thi nhưng thời gian chuyển thư sẽ có thể thay đổi. 

 

Làm thế nào để chuyển điểm GMAT cho các trường học?

Vào ngày tham gia kì thi, trước khi bạn bắt đầu thực hiện bài thi, bạn có thể lựa chọn 1 trong 5 chương trình GMAT để nhận bảng điểm chính thức. Tùy vào chương trình mà bạn chọn, bảng điểm sẽ được chuyển đến cho bạn trong vòng khoảng 20 ngày từ khi thực hiện bài thi. Bạn cũng có thể yêu cầu gửi bảng điểm dự phòng đến các trường học qua thư hoặc fax. 

Danh sách đầy đủ của những nơi được nhận bảng điểm GMAT có xác thực sẽ được hiển thị trong GMAT Accepting School List.