Ngày thi GMAT ở Bosna và Hercegovina 2019/2020

GMAT > Bosna và Hercegovina

Ngày thi GMAT ở Bosna và Hercegovina 2019/2020

Nếu bạn đang lên kế hoạch thi GMAT ở Bosna và Hercegovina? Tất cả ngày tổ chức thi dự kiến trong năm 2019/2020 ở Bosna và Hercegovina đều có ở đây

Kì thi GMAT được hầu hết các trường Kinh doanh trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn tuyển sinh. 

Có một số thành phố ở Bosna và Hercegovina được phép tổ chức thi GMAT.

Chỉ với vài phút, bạn sẽ có thể đăng ký cho kì thi GMAT tại Bosna và Hercegovina

 ở địa điểm gần nhất với nơi bạn sinh sống!

Để tham dự kì thi GMAT, bạn cần có hộ chiếu hợp lệ để xuất trình tại trung tâm tổ chức thi GMAT trong ngày thi. Nếu muốn cải thiện điểm số, bạn có thể tham dự kì thi GMAT một lần trong vòng 31 ngày.

Bạn có thể đăng ký thi GMAT trong cả năm. Hãy tìm ngày thi phù hợp nhất cho mình thông qua đăng ký thi GMAT dưới đây.

Đăng ký thi GMAT và tìm ngày thi GMAT ở Bosna và Hercegovina