Loading www.studenttests.vn
Please wait...

Chọn lựa bài thi của bạn

Con đường tốt nhất để luyện thi GMAT!

Nếu bạn muốn được nhận vào một trong những trường kinh doanh tốt nhất thế giới bạn cần phải chuẩn bị cho kì thi GMAT. TẠI SAO? Có thể nói tất cả các trường đó đều yêu cầu GMAT trong điều kiện tuyển sinh của mình. GMAT đem lại cho các trường học sự đánh giá rõ ràng về việc bạn sẽ học như thế nào trong năm đầu tiên tại các lớp học kinh doanh. GMAT sẽ kiểm tra khả năng hiểu và học các nguyên lý, thuật ngữ toán học thông thường, và cách thức suy nghĩ của bạn. Hầu hết các sinh viên đều cần luyện tập trước khi thi GMAT và để đảm bảo có một kết quả tốt giúp bạn được nhập học bạn sẽ cần phải luyện tập ít nhất 80-100 giờ và tham giakhóa học GMAT prep.